กลอน

กลอน 8

กลอน 6

กลอน4

สักวา


กลอน 8

ให้ของขวัญวันแม่นับแต่นี้

โดยทำดีต่อแม่ก่อนแก่เฒ่า

ให้ท่านได้ประจักษ์รักของเรา

ดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนม์

 

ทรงรอบรู้เปรื่องปราชญ์นำชาติรุ่ง

ทรงผดุงกวีไทยให้ก้าวหน้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ราษฎร์บูชาน้อมจงรักพร้อมภักดี

 

พระอภัยมณีเป่าปี่แก้ว

หวามหวานแว่วบีบใจให้โหยหา

เบื่อผีเสื้อสมุทรสุดระอา

เพราะหน้าตาเจ้ายักษ์ใครรักลง

 

 

go to top

กลอน 6

ฉันเป็นแม่น้ำลำคลอง

หม่นหมองต้องแอบร้องไห้

ขยะลอยฟ่องล่องไป

ทำไมทำฉันเช่นนี้

 

ยาเสพติดพิษแรงร้าย

ทำลายชาติศาสนา

หากใครหลงผิดติดยา

เหมือนพาชีวิตปลิดปลง

 

go to top

กลอน 4

ฉันรักต้นไม้

เพราะให้ร่มเงา

ร่วมมือเร็วเข้า

คอยเฝ้าดูแล

 

นกยูงสวยนัก

ฉันรักเจ้าจริง

ห้ามขังห้ามยิง

สัตว์สิ่งสงวน

 

go to top

สักวา

สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม

กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม

อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม

แม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม

ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม

ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์

ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย

 

go to top